Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2008

Το εκκλησάκι γιορτάζει!


Το ημερολόγιό μου σήμερα γράφει: Τετάρτη 26 Νοεμβρίου - Αλυπίου του κιονίτου, Στυλιανού του Παφλαγόνος, Νίκωνος του μετανοείτε, Γεωργίου νεομάρτ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: