Δευτέρα 16 Μαρτίου 2009

πανσέληνο νύχτα συναντηθήκαμε κρυφά στον Άγιο Λύπιο...
Τη πρώτη βδομάδα του Σεπτέμβρη, τη πανσέληνο νύχτα που την έκλεψε απ’ τον Αύγουστο, συναντηθήκαμε κρυφά στον Άγιο Λύπιο... για να πετάξουμε αετό . Τη τρέλα της παρέας ακολούθησε και ο Τσίφτης ο σκύλος του Σκούληκα. Από παλιά το μέρος εκείνο ήτανε τόπος μεταφυσικός.

(πίνακας και σχόλιο του Μπάμπη Πυλαρινού).