Σάββατο 30 Απριλίου 2011

για όσους δεν μπορούν να είναι εκεί


την κυριακή του θωμά (φέτος πρωτομαγιά) μπορείτε να δείτε το πανηγύρι στο μοναδικό ελαιώνα του αγίου λύπιου, ζωντανά από το vertzak_tv

πρώτη φορά στη ζάκυνθο live μετάδοση στη διαδικτυακή τηλεόραση με επαγγελματικό τρόπο (ανάμεσα σε άλλα ταυτόχρονη χρήση πολλών καμερών και μικροφώνων, μοντάζ σε πραγματικό χρόνο)

Πέμπτη 21 Απριλίου 2011