Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

για όσους δεν μπορούν να είναι εκεί


την κυριακή του θωμά (φέτος πρωτομαγιά) μπορείτε να δείτε το πανηγύρι στο μοναδικό ελαιώνα του αγίου λύπιου, ζωντανά από το vertzak_tv

πρώτη φορά στη ζάκυνθο live μετάδοση στη διαδικτυακή τηλεόραση με επαγγελματικό τρόπο (ανάμεσα σε άλλα ταυτόχρονη χρήση πολλών καμερών και μικροφώνων, μοντάζ σε πραγματικό χρόνο)

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011